× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Fatimska Kraków

Zespół opieki długoterminowej - Ośrodek Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza

Informacje o komórce

Hospicjum stacjonarne

Zespół długoterminowej opieki domowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w domu pacjenta
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna paliatywna


Adres

12-641 46 57
Fatimska 17
31-831 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1